Kilder benmargskreftinfo.no

Informasjonen på disse sidene om benmargskreft er utarbeidet i samarbeide med Thomas Lund, Overlæge Odense universitets hospital, Danmark.

I tillegg er informasjon hentet fra følgende kilder:

  1. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/maligne-blodsykdommer-handlingsprogram
  2. https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/myelomatose
  3. https://www.blodkreftforeningen.no/myelomatose/
  4. https://hematliogy.dk/index.php/vejledninger/kliniske/myelomatose
  5. https://www.cancer.dk/myelomatose-knoglemarvskraeft/

Hentet september 2019

Tilbake